Adatvédelmi szabályzat

A Szivárvány Óvoda adatkezelési, adatvédelmi és titoktartási szabályzata

PREAMBULUM

2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679. számú Európai Parlament és Tanács rendelete), amely GDPR néven, az angol rövidített megnevezésével lett közismert; GDPR = General Data Protection Regulation. A rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A rendelet a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait és különösen a személyes adatok védelméhez való jogokat védi. Azonban a személyes adatok unión belüli szabad áramlása nem korlátozható vagy tiltható meg a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméből összefüggő okokból. Ahhoz, hogy az adatkezelések a GDPR követelményrendszeréhez legyenek alakíthatóak, először valamennyi adatkezelést (adatbázist) fel kell térképezni.

Székesfehérvár, 2018. május 25.
Nagyné Cseterics Éva óvodaigazgató
Szivárvány Óvoda

Adatvédelmi szabályzat letöltése: 

Adatkezelési tájékoztató letöltése: 

Adatkezelési szabályzat letöltése: