Comenius

Tisztelt Szülők!

A Szivárvány Óvoda 2011. szeptember 01. – 2013 július 31. terjedő időszakban 6 Európai ország pedagógusaival közösen valósítja meg a „FRIENDS AROUND EUROPE” elnevezésű programot. Óvodánkban a program koordinátora: Nagyné Cseterics Éva óvodavezető.

ESCOLA PAISOS CATALANS
LLEIDA, SPAIN (CATALONIA)

LLANDOGO PRIMARY SCHOOL
MONMOUTH, U.K. (EAST WALES)

MELLISTE ALGKOOL-LASTEAD
MELLISTE, ESTONIA

SZKOLA PODSTAWOWA NR 199 IM. JULIANA TUWIMA
LÓDZ, POLAND

ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE DE PONT
ECHENOZ LA MELINE, FRANCE

DIREZIONE DIDATTICA ATRI
ATRI, ITALY

Céljaink

A gyerekek ismerkedjenek Európával a partner iskolákon keresztül. Szerezzenek tapasztalatokat a különböző városok földrajzi elhelyezkedéséről. Küldjenek egymásnak rajzokat festményeket, maguk készítette tárgyakat, hogy megismertessék európai társaikat a magyar gyerekek életével, mindennapjaival.

CD-n és DVD-n küldünk egymásnak információkat dalokon verseken, ünnepeinken keresztül, így megismerve más nemzetek szokásait.

Országról országra jár a „COMENIUS PET” melyet a pedagógusok az országra jellemzőnek találnak, vele utazik a „TRAVEL DIARY”, ez a napló megtelik majd információval, miután 2 hónapot tölt egy országban. A tanév végén egyszer visszatér, majd újra útnak indul hogy a project végén 2013-ban végleg hazataláljon és a naplón keresztül őrizze a sok fontos élményt és tapasztalatot.

Minden óvodában elkészítjük a „COMENIUS CORNER”-t nálunk az I. épület folyosóján. Melyen különböző információk jelennek meg a partnerintézményekről.

A pedagógusok megismerik a partner országok nevelési rendszerét, kicserélik tapasztalataikat a pedagógiai, módszertani eljárásokról így segítve a megújulást a nemzeti lehetőségek figyelembe vételével.

Fontos feladatunk a szülőket megismertetni a programmal, bemutatjuk azt a munkát és tapsztalatot amit a megvalósuló tevékenységek során szerezhetünk.