headimg
Magunkról

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük óvodánk honlapján. 

 Az óvoda nevelési programjából kiemelnénk a következő néhány gondolatot, ezzel szeretnék felkelteni érdeklődésüket óvodánk iránt.

  

A Szivárvány Óvodában a gyerekek biztonságban érzik magukat, a felnőttek szeretettel törődnek velük. 

A természetes gyermeki megnyilvánulások közül a játékot tarjuk a legfontosabbnak. A játék biztosítja az élményszerzés lehetőségét, arra törekszünk, hogy tudásvágyuk kielégülhessen és nyitottá váljanak a világra. Szeretnénk, ha játékos felfedező tapasztaló vágyuk minél hosszabb ideig megmaradjon és segítse az új befogadását

Nevelésünk az óvodapedagógus és a gyermek személyes kapcsolatán alapuló a gyerekek tevékenység közben formálódó személyiségfejlesztése, ezért nagy fontosságú a cselekedtetés, a szerephelyzet teremtése.

Óvodánk olyan hely ahol minden adott ahhoz,replica-watch.net hogy a gyerekek sikerélményhez jussanak, és  ennek hatására fokozódjon önbizalmuk.

 Óvodánkban a magatartáskultúrát az egymás iránti tisztelet, elfogadás és szeretet jellemzi a gyermek és a felnőtt vonatkozásában egyaránt.

A különböző tevékenységekben fejlődik kommunikációs készségük, megtanulnak alkalmazkodni társaikhoz és a feladatokhoz.

Óvodánk maximálisan figyelembe veszi a gyermek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi, lelki szükségleteit.

A személyiség fejlesztésében szorosan együttműködünk a családdal.

A nyugodt, következetes pedagógusi magatartás mellet lehet várni az egész csoport kiegyensúlyozott életritmusát.

A gyermek tisztelje környezetét, és anélkül alakítsa, hogy azt károsítaná. Ez a szemlélet segíti a környezettudatos magatartás, valamint a gyermek és környezete  közötti szoros érzelmi kötődés kialakulását,

Az óvodai nevelés a közösségi nevelés kereti között zajlik. Így fejlődnek azok a készségek tulajdonságok amelyek szükségesek az erkölcsi normák kialakulásához – alkalmazkodás, együttműködés, elfogadás, segítségnyújtás.

 

Az óvodai nevelést Alapítványaink segítik, sok fejlesztő eszköz, udvari játék és bútor teszi biztonságosabbá, és szebbé a környezetet. Kirándulások és bábszínházak szervezése teszi élményekben gazdagabbá az óvodai életet.

Óvodánkban a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak ahhoz, hogy a gyermekek a különböző tevékenységekben sikerélményhez jussanak, biztosítva mindenki számára az esélyegyenlőséget.

A pedagógia program teljes terjedelemben olvasható a dokumentumtárban.

 

Óvodánk 2011-2013 között sikeres Comenius nemzetközi együttműködési programot valósított meg, erről is olvashatnak honlapunkon.

2016-2018 közötti időszakban az Erasmus+ program keretein belül újabb nemzetközi együttműködési program segíti a tapsztalatszerzést és európai kitekintést a nevelőtestület és a gyermekek számára.

 

Nagyné Cseterics Éva óvodaigazgató

                     

footerimg