headimg
Óvodánk története

Óvodánkat 1962-ben a Székesfehérvári Könnyűfémmű alapította a dolgozók gyermekeinek ellátására.

1975-ben új épületet építettek, és 3 csoporttal bővült az intézmény. Az évek folyamán az óvoda mellett található épületeket is óvodává kellett alakítani a hatalmas igény kielégítésére. A bővítésekkel 1981 szeptembertől 12 csoporttal működött óvodánk, mint KÖFÉM ÓVODA. Ebben az időben csoportonként 40 gyermek nevelése és iskolai életre felkészítése a létszámot tekintve hatalmas feladat volt.  

1993. Január 01-től Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Önkormányzata óvodánk fenntartója, és a neve is megváltozott, nevelőtestületünk döntése alapján SZIVÁRVÁNY ÓVODA lettünk. A közoktatást befolyásoló törvények változásával óvodánk is  saját nevelési program készítésével szerette volna elérni, hogy a célok és a pedagógia hozzáadott érték a lehető legjobb összhanban legyen az óvoda élet sikerességéért.

2011. augusztus 01-től 10 csoportos óvoda jött létre a Püspök-kertvárosi Óvoda és  a Szivárvány Óvoda összevonásával. A közös vezetés alá vont intézmény 254 férőhellyel rendelkezik, 21 óvodapedagógus, 3 pedagógiai asszsisztens, 10 dajka, 2 óvodatitkár, 1 udvaros, 1 takarító látja el a gyermekek nevelésével, a gyermekek iskolakezdéséhez szükséges testi, lelki és szociális érettség kialkításával összefüggő feladatokat.

 

Szivárvány Óvoda székhely:  7 csoportban fogadjuk a gyerekeket, 179 férőhelyen. 2 csoportban teljesen vegyes életkorú gyerekek, 5 csoportban pedig lehetőség szerint korosztályi megosztás alapján járnak óvodásaink.

Szivárvány Óvoda Püspök-kertvárosi Tagóvodája, 3 csoportban 75 férőhellyel várja az  óvodásokat.   

 

 

 

 

Püspök-kertvárosi Tagóvoda bemutatása 

Az Intézmény befogadó épülete nem óvodai célra épült, hanem a székesfehérvári Püspökség rezidenciája volt. Óvodaként az 1960-as években nyitotta meg kapuit, de az épület pontos története máig nem ismert. 1991-ig, amíg a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata át nem vette az óvoda üzemeltetését, VIDEOTON Zobori úti Óvodájaként működtünk. 1980-as évek végén több éves felújítást végeztek az épületen és udvarán. 2011-től integráltak bennünket a Székesfehérvári Szivárvány Óvodával.

Óvodánk Székesfehérvár legmagasabb pontján, folyamatosan beépülő zöldövezeti részén található. A kétszintes, műemlék értékű épület többségében öreg, de fiatal fákkal is árnyékolt 2440m2 tervezett udvarral rendelkezik. A szinteltolásos füves területek és a mozgásfejleztő játéok ideális játszóhelyük a gyermekeknek, ahol a minden napokban felszabadultan mozoghatnak, fejlődhetnek és ügyesedhetnek. A gyermekek egészségének megőrzése céljából udvari ivókút áll rendelkezésükre, hogy amikor szükségét érzik bármikor szomjukat olthassák. A másik kútnál a kezüket tudják megmosni. Az egyik homokozó felett kiépített árnyékoló védi őket a nap káros sugaraitól. A másik két homokozónál napernyőkkel és a fák segítségével vigyázunk testi épségükre.

Az udvarunk rendjének, szépségének megóvása mindannyiunk közös ügye. Minden évszaknak megvan a hozzá kapcsolódó munkatevékenysége, amibe a gyerekek örömmel és rendszeresen bekapcsolódhatnak, korosztályuknak megfelő szinten. A közös tevékenységek által felelősséget éreznek a gyönyörű udvarért, amely gazdag növény és állatvilága állandó élményt nyújt számukra. Rovarok, gyíkok, békák, csigák találnak itt menedéket. A fákon és odvaikban harkályok, rigók, cinkék és gerlék nevelik fiókáikat. Téli etetésükről, nyári frissítő fürdőjükről és innivalójukról is közösen gondoskodunk az egész évben, a napi megfigyelések mellett. 

A tárgyi feltételeket folyamatosan javítjuk, bővítjük, amiben nagy segítséget kapunk az alapítványunk támogatóitól - szülők, munkahelyek, szervezetek, a dolgozók felajánlásai -. 

"Püspök-kertvárosi Óvodáért Alapítvány" - 1999-től működik. 

18489255-1-07

Nevelőtestületünk környezetvédelem iránti elhivatottsága, az óvodánk és környezete, környéke optimális lehetőséget kínál környezettudatos nevlőtevékenységünk folyamatos továbbfejlesztéséhez is. Több éves tapasztalataink és hagyományaink továbbvitelében lehetőséget ad az integrálás utáni közös program is. 

Óvodánk családias jellegéből is adódóan a szülőkkel jó partneri kapcsolatot tudunk kialakítani. Előítéletektől mentesen közeledünk mindekihez, a kölcsönös bizalom a közös cél érdekben, a gyermekek egészséges fejlődéséért, tudatos fejlesztésükért.

A székhely óvoda dolgozóival - óvónőkkel, dajkákkal egyaránt - egyre jobb a kapcsolatunk, amit a közös megbeszéléseken túl, az óvodán electric hoverboard kívüli programokkal erősítjük, gazdagítjuk. Szakmai téren szívesen megosztjuk egymással tudásunkat, tapasztalatainkat. Mindkét intézményben nyitottak vagyunk az újdonságokra, fontosnak tartjuk a folyamatos fejlődést a munkánk, terveink sikere érdekében. 

portable battery charger

Adataink: 

1. Csoportok létszáma: 3

2. Gyermekek száma: 75 

3. Pedagógusok száma: 6 fő 

4. Technikai dolgozók száma: 3 fő dajka; 1 fő takarító ; 1 fő udvaros/karbantartó a két intézményben megosztva 

5. Egyéb: 1 fő óvodatitkár 4 órában  

 

Nevünk és címünk: Szivárvány Óvoda Püspök-kertvárosi Tagóvodája 

Székesfehérvár, Püspök-kertvárosi Ln. 46.  

 

 

footerimg